Att säga NEJ!

Att säga nej är en social färdighet som är viktig att kunna men som också kan vara ganska svår. Ibland upplever man att man avvisar den andra personen genom att säga nej till det som erbjuds. Det kan även vara så att man själv upplever att man sagt nej, men att man inte varit tydlig med sitt kroppspråk och tonläge vilket gör att motparten inte uppfattar eller fortsätter att tjata. Här kommer du att få handfasta tips på hur du kan bli bättre på att säga nej, men samtidigt visa respekt till personen som frågar. Efter att du tittat på videon kan du gärna rollspela med vänner. Vad som också kan vara bra är att träna på är att säga nej till mindre saker som inte är så betydelse fulla för dig. Att han tränat innan gör det enklare när man är i skarpt läge. I filmen ser ni Peter Wibring. En fantastisk man med lång erfarenhet att arbeta med återfallsprevention till missbruk. Han är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning (KBT), expert i alkoholfrågor, och har mångårigt arbetat som rådgivare och behandlare inom riskbruk och beroende av alkohol.